Burza na križovatke ciest

Burza drobných zvierat sa koná každú štvrtú nedeľu v mesiaci, za každého počasia, v čase od 06:00 - 13:00 hod. v nových priestoroch. Pre vystavovateľov je k dispozícii dvojposchodová administratívna budova a jej široké okolie s možnosťou parkovania na parkovisku (Konečná zastávka MHD v Močaranoch).
Budova


K dispozícii je jedlo, občerstvenie, predajné stánky ozvučenie s možnosťou propagovania svojich chovov, chovateľských potrieb, zariadení, krmív a pod. Chovateľská burza je spestrená i propagáciou a predajom kaktusov, bonsajov, zahradkárskych potrieb ako aj včelích produktov.


Predaj