Výstavy zvierat

V mesiaci September sa členovia aktívne zúčastňujú výstav zvierat, kde viacerí členovia získali rôzne ocenenia.