Rekondičný zájazd do kúpeľov v Tiszaujvároš (Maďarsko)- 9. apríl 2016